Saxen -Weimarlaan 39 Amsterdam

Restauratie en Transformatie van het rijksmonument gelegen aan de Saxen-Weimarlaan 39 te Amsterdam. In 1909 door de architect F.L. Janssen, gelegen op een kruising van wegen met drie gevelaanzichten, aan vierzijden vrijstaande, rationalistische dubbele villa, waarvan beide delen aan elkaar gespiegeld, in opdracht van H.L. Janssen. De villa ligt op de kruising van de Waldeck Pyrmontlaan 26, de Saxen-Weimarlaan 39 en de Sophialaan. In 1923 is de ingang van het souterrain veranderd. In 1927 is de villa verbouwd tot kantoor en een woning door de architecten C.B. Posthumus Meyjes en Van der Linden voor de NV Amsterdamsche Bank. Voor de omschrijving en waardering van het rijksmonument verwijs ik kortheidshalve naar het Rijksmonumentenregister.

Gelukkig vonden wij in het archief van de gemeente Amsterdam zowel de oorspronkelijke bouwtekeningen van de oprichting in 1909 als ook die van de verbouwing van de villa tot bankkantoor in 1927…uitgevoerd in het licht van de aanstaande Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. De villa werd toen voorzien van een nieuwe paalfundering met 11 extra funderingspalen waarop een gewapend betonnen kluis werd gebouwd met wanden en plafond van ca. 40 respectievelijk 50 cm dik gewapend beton. Ook de houten vloer van de gehele parterre van het gedeelte van de villa aan de Saxen-Weimarlaan werd vervangen door een vloer van gewapend beton en als een geheel met de kluis uitgevoerd. Het oorspronkelijke hoofd-trappenhuis, zoals dit in spiegelbeeld nog wel bestaat in het aangrenzende pand, werd verwijderd en de vloeren daarvan werden dicht gelegd. Wanneer de bank is vertrokken is mij niet bekend; maar men heeft de kluis laten staan voor de volgende gebruikers.

Wij troffen het gebouw in 2016 aan in een treurige staat van ontbinding na jaren van kantoorgebruik en goedkope verbouwingen. De opdracht, aan mij verstrekt door de Stichting Block Busters, was het gebouw in overleg met Monumentenzorg Amsterdam te restaureren en het gebouw te transformeren van kantoor naar drie zelfstandige woningen bestemd voor de verhuur. Vooral het bruikbaar maken van de kluisruimte in het souterrain was een hele klus omdat er in overleg met de konstrukteurs Brouwer en Kok maar op bepaalde plaatsen openingen gemaakt konden worden in de dikke betonwanden van de kluis. De met lood bekleedde houten koepel bleek goeddeels verrot en een groot gedeelte van de loden bekleding werd tijdens de bouwvakantie van het dak af gestolen. De ontoegankelijke zolder lag vol met asbest omkleedde componenten van de oorspronkelijke CV-installatie en zelfs de oorspronkelijke olietank lag nog vol olie begraven in de tuin. Alle sloopwerken en saneringen zijn uitgevoerd door firma I.Deegen. Belangrijke toevoegingen aan het gebouw bij deze verbouwing zijn een lift met vier stopplaatsen en een nieuw trap van de 2e naar de 3e verdieping. De ramen zijn door A&A glas voorzien van speciaal voor monumenten ontwikkeld dubbel isolatieglas. Elk raam en elke deur is uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet door meester timmerman Hans Tesselaar van aannemer Momeij, Tuijtenhorn. De gevels van baksteen zijn aan de binnenzijde voorzien van 50mm hoogwaardige isolatie op cementgebonden plaatmateriaal en daarna gestuukt door Rene Mossel en afgeschilderd door Frank Mossel van De Witte Parel, Volendam. De houten kapconstructie is door Momeij zorgvuldig gerestaureerd en aan de binnenzijde voorzien van ca. 20cm isolatiemateriaal aangebracht op het bestaande dakbeschot tussen de spanten en gordingen. De koepel is door Koen en Niels Broersen aan de binnenzijde bekleed met lichte eikenhouten panelen in de vorm van een spinnenweb. Firma Stam uit Warmenhuizen heeft aan de buitenzijde de nieuwe loden bekleding op de koepel aangebracht en ook de zinken goten en hemelwaterafvoeren vervangen. De klimaatinstallatie is ontworpen door Michel Rijnen i.s.m. Bart van Duin en gemaakt door Werner van der Meulen van de firma Homanser Edam. De installatie bestaat uit vloerverwarming en koeling met per woning een eigen warmtepomp aangesloten op systeem van gesloten bodembronnen tot ca. 100 M diepte geboord door de firma Nathan. De ventilatie bestaat uit per woning een eigen ventilatiesystemen met balansventilatie en WTW, warmte-terug-winning gemaakt door firma Gofilex die ook de sanitaire installaties heeft aangelegd. De elektrische installatie en LED verlichting is gerealiseerd door W&L Electrotechniek, Utrecht. De vloeren tussen de woningen zijn voorzien van contactgeluid dempende rubberen matten daarop een dekvloer met de vloerverwarming en vloerkoeling en afgewerkt met eiken houten parketvloeren van Bob de Pee, Warmenhuizen. De drie keukens en het overige vaste meubilair zijn ook gemaakt door Koen en Niels Broeren. Elke woning is door firma Jos Harm voorzien van een goed brandende, met buitenlucht geventileerde hout gestookte open haard. Sluitstuk van de verbouwing is uitvoering van de smalle tuin rond het gebouw en aan de zijkant richting de ingang naar de woningen door Nederveen Tuinen.

Lijnden, 23 mei 2019